Slovakia
Holý drôt
Pozinkovaný drôt
Drôt na kancelárske a priemyselné spony
Drôt na armovanie káblov, gabióny
Šijací tlačiarenský drôt
Výrobky materskej firmy AB HörleTrĺd