Výrobky materskej firmy

·                     Drôt valcovaný za studena

·                     Viazací drôt

 

 

 

 

  

 

Okrem našich výrobkov Vám predstavujeme výrobky, ktoré vyrába naša materská firma AB Hörle Tråd vo Švédsku.