Holý drôt


Materialy

     Ponúkame holý drôt s nízkym obsahom uhlíka z uhlíkovej ocele s vysokou ohýbateľnosťou a schopnosťou spájať zváraním.
     Vďaka našim zručnostiam a rozsiahlym skúsenostiam kupujeme základné materiály vysokej kvality a zušľachťujeme ich podľa Vašich potrieb a podmienok. Jednoducho presne dodávame  drôt, ktorý potrebujete. 
     Holý drôt má širokú škálu použiteľnosti. V histórii našej spoločnosti sa holý drôt dodával najmä na výrobu klincov. V súčasnosti ho dodávame najmä na výrobu rozptýlenej výstuže do betónu, kondenzátorov do chladničiek a v neposlednom rade na  zošívanie drevených debničiek.

Balenie

Drevené cievky, zvitky

Váha

500 - 1400 kg

Priemery

Ř 0.90 - 7.00 mm

Tolerancie

V súlade STN EN 10278

Technické dodacie podmienky

STN EN 10021