Drôt na armovanie káblov


Materialy

       V závislosti od typu kábla existuje veľké množstvo rôznych typov armovacieho drôtu. Tenké káble, napríklad optické káble, sú jemné a vyžadujú si tvrdý drôt, ktorý zabezpečuje pevnosť a ochranu kábla. Hrubšie káble, napríklad elektrické káble, majú vyššiu hmotnosť. V týchto prípadoch armovací drôt chráni kábel proti lámaniu a ostatným vonkajším vplyvom.

      V Hörle Trĺd máme široké skúsenosti s armovacím drôtom a pomôžeme Vám presne vyrobiť výrobok, ktorý bude spĺňať Vaše potreby.


Balenie

Zvitky

Váha

800/1500 kg

Priemery

Ř 1.60 – 7.00 mm*

Tolerancie

V súlade s STN EN 10021, STN EN 10257-1,

STN EN 10257-2

Povrchová úprava

Pozinkovanie, náber zinku v súlade

STN EN 10244-2 trieda - classe A

 *  vzťahuje sa na stupeň 34