Naša obchodná idea      Hörle Trĺd bude naďalej hlavným dodávateľom drôtu s nízkym obsahom uhlíka na trhu v severských krajinách a krajinách strednej Európy a bude exportovať výrobky na vybrané trhy.