Sídlo spoločnosti - Slovensko:                       Švédsko:

Hörle  Trĺd s.r.o.                                                                            AB HÖRLE TRǺD
Dvorčianska 59/411                                                                       PO Box 546
949 05 Nitra                                                                                  SE – 331 25 VÄRNAMO
Slovenská republika                                                                       SWEDEN                          
Tel:  +421 37 69 20 400                                                                Tel:  +46 370 204 00
Fax: +421 37 69 20 406                                                                 Fax: +46 370 201 55
E-mail: horle@horle.sk                                                                   E-mail: horle@horle.com

 
Obchodné oddelenie:

Ing. Zoltán Dolezsa
obchodný zástupca
Tel:   +421 37 69 20 413
Mob: +421 908 793 587
E-mail: zdolezsa@horle.sk

Ing. Richard Tóth
obchodný zástupca
Tel:   +421 69 20 427
Mob: +421 918 898 258
E-mail: rtoth@horle.sk

Ing. Eva Malúchová
obchodná asistentka
Tel:   +421 37 69 20 437
E-mail: emaluchova@horle.sk

Logistika:

Ing. Tomáš Lehocký
riaditeľ logistiky
Tel:   +421 37 69 20 417
Mob: +421 905 709 154
Fax:  +421 37 69 20 406
E-mail:
tlehocky@horle.sk

Eduard Račko
Tel:   +421 37 69 20 418
Mob: +421 907 749 463
Fax:  +421 37 69 20 441
E-mail: eracko@horle.sk